Kamelen

Op 19, 20, 25 & 26 oktober 2024 spilet TC Teater it stik "Kamelen" fan Luk Gijsbrechts. It stik is oersetten nei it Frysk troch Gurbe Dijkstra en wurdt spile yn it Swettehûs te Skearnegoutum. It giet hjir, lykas ferline jier op 'e nij om in Fryske premjêre. Kaarten foar dit stik binne fanôf 1 juny te bestellen fia ûndersteande knop.