True West

Yn oktober 2023 spile wy yn Reahûs de Fryske premjêre fan True West. Foto's fan dizze foarstelling binne te fynen ûnder de kop Foto's. Resinsjes fan dit stik binne hjirûnder te lêzen.